Multimedijski ustvarjalec

Komu je usposabljanje namenjeno?

Pripadnikom narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ.

Pogoji

Zahtevana je 80-odstotna udeležba v času usposabljanja. Po zaključenem usposabljanju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem usposabljanju.

Rok in način prijave

Prijave zbiramo do vključno 11. novembra 2013. Prijavite se tako, da izpolnite spletno prijavnico in priložite vaš CV (zaželena Europass oblika).

 

Uvodni (skupni) modul (20 šolskih ur)

Skupni modul služi predstavitvi širšega družbenega konteksta in problematike zaposlovanja v kulturi.

Pomen kulturnega pluralizma v družbi (12 šolskih)/ Mirna Buić, dr. Mateja Sedmak

 • osnovni koncepti, ki opisujejo heterogenost družbe in teorije kulture
 • pravice manjšin, zakonska podlaga in nacionalni programi ter politike

Zaposljivost v kulturi (8 šolskih ur)/ mag. Nevenka Bandelj, Tina Cerk

 • splošna predstavitev sektorja kulture v Sloveniji in analiza trga dela na področju kulture  
 • tipični poklici, glavni zaposlovalci, oblike in vrste zaposlitev v kulturi

 

Multimedijski ustavrjalec (140 šolskih ur)

V profilu multimedijski ustvarjalec bodo udeleženci usposobljeni v snemanju, fotografiranju, snemanju zvoka, produkciji in postprodukciji fotografij, zvoka in videa, osnovah komunikologije in sporočilnosti produktov, usklajeno s profili po Nacionalni poklicni kvalifikaciji.

Upravljanje v kulturi (8 šolskih ur)/ Vid Tratnik

 • osnove upravljanja v kulturi
 • vodenje dejavnosti

Mediji (16 šolskih ur)/ dr. Sandra Bašić Hrvatin

 • medijska pismenost
 • etika multimedijskega ustvarjanja in zakonodaja
 • medijske reprezentacije
 • mediji in manjšine

Zgodba in sporočilnost (16 šolskih ur)/ Rok Biček

 • ideja, scenarij in zgodba
 • režijski pristopi

Fotografija (16 šolskih ur)/ Aleš Rosa

 • fotografske tehnike
 • kompozicija fotografije
 • ustvarjanje serij
 • digitalna obdelava slike

Avdio in video snemanje (20 šolskih ur)/ Mitja Klodič

 • kamera in kadriranje
 • tehnika za snemanja avdia/videa
 • načrt in organizacija dela
 • snemanje videa in tona na terenu

Video montaža in postprodukcija (16 šolskih ur)/ Martin Debernardi Slavic

 • video montaža
 • video post-produkcija
 • compositing

Avdio produkcija in postprodukcija (16 šolskih ur)/ Tadej Droljc

 • studijska avdio in glasbena produkcija
 • avdio post-produkcija
 • obdelava zvoka

Splet kot komunikacijsko orodje (12 šolskih ur)/ Vuk Ćosić

 • razumevanje delovanja novih medijev
 • komuniciranje na spletu,
 • splet kot produkt in splet kot (samo)promocija

Producentsko delo (4 šolske ure)/ Aleš Doktorič

 • oblike producentskega dela
 • znanja in veščine producenta (ozadje)
 • proces producentskega dela

Vizualna kultura (16 šolskih ur)/ dr. Ernest Ženko

 • teorija vizualne kulture
 • vizualna umetnost in kultura
 • kritičen pristop do vizualnih medijev, filma