Izobraževanje - Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte mednarodnega sodelovanja in razvoja civilne družbe na Balkanu in v Evropski soseščini

Izobraževanje - Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte mednarodnega sodelovanja in razvoja civilne družbe na Balkanu in v Evropski soseščini

CNVOS organizira delavnico, na katerih bodo predstavili večkrat neizkoriščene vire financiranja, tj. mednarodne fundacije. Peta delavnica v seriji bo namenjena črpanju sredstev za projekte mednarodnega sodelovanja in razvoja civilne družbe na območju Zahodnega Balkana in Evropske soseščine – vhodnoevropskih in sredozemskih držav partneric Evropske sosedske politike. Predstavili jih bodo z vsebinskega področja, vsebine razpisnih dokumentacij in predstavili bodo tudi postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev.

Podrobnejši opis delavnice in prijavnico dobite tukaj.

 

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2014

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS. Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi.

Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Kulturna dejavnost po posameznih področjih obsega zlasti:

- premierno produkcijo koncertov, gledaliških in plesnih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, literarnih, likovnih in večzvrstnih projektov;

- mednarodna sodelovanja;

- izdajo rednih in posebnih publikacij, prve izdaje nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in druge oblike založništva iz področja kulture za potrebe manjšinskih etničnih skupnosti;

- dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 161.587,00 EUR.

Razpis se zaključi 3. februarja 2014.

Več informacij dobite na spletni strani JSKD.