Predstavitev projekta

Naziv projekta:

»Kulturni inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji«

Opis projekta:

Namen projekta »Kulturni inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji« je dvig zaposljivosti pripadnikov narodnih skupnosti bivše SFRJ na območju Obalno-kraške regije na področju kulture, ki omogoča ohranjanje kulturne identitete pripadnikov in povečuje njihovo socialno vključenost v slovensko družbo. Projektni partnerji so Javni zavod MKC Maribor; Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo »Istra« Piran; Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre in Akademsko kulturno-umetniško društvo KOLO iz Kopra.

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali so usposabljanje na področju kulturnega menedžmenta in multimedijskega ustvarjanja; organizacija mesečnih delavnic in srečanj; promocija ciljne skupine in obveščanje javnosti; idr. Projekt bo pripomogel k dvigu zavesti o pozitivnem pomenu ohranjanja, izražanja in rabe kulturne dediščine tako na strani ustvarjalcev kot uporabnikov, pripadnikov narodnih skupnosti ter večinskega naroda. Kulturne organizacije pripadnikov narodnih skupnosti in posamezniki bodo s projektom imeli možnost koristiti logistično in strokovno podporo inkubatorja, svetovanje in informiranje. Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja vsestransko spoštovanje kulturnih značilnosti, na katere so pripadniki ciljne skupine vezani, hkrati pa tudi pomeni upoštevanje kulturno različnega v družbi kot celoti in spodbujanje le-tega.

Projekt želi ustvariti  kulturni inkubator, ki bo poteku projekta zaživel kot samostojna enota, katerega strokovno podporo bodo lahko koristili posamezniki in organizacije pripadnikov narodnih skupnosti. Pripadnikom narodnih skupnosti bo zagotovil mreženje, dostop do informacij in znanj, ki jim bodo omogočale dvig (samo)zaposljivosti v kulturi ter povečal njihovo prepoznavnost in participacijo v družbi.

Organizacija nosilka: Kulturno-izobraževalno društvo PiNA

Financerja: Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za kulturo RS (15 %)

Program je podprt iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve 4.3 »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

Skupna vrednost projekta: 130.417,33 EUR

Višina javnih virov financiranja: 114.167,33 EUR

Trajanje projekta: 4. 6. 2013 – 31. 8. 2014

Vodja projekta:
Borut Jerman
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Koordinatorka projekta:
Mirna Buić
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.