Zaključek projekta Kulturni inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je zaključilo s projektom »Kulturni inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji«, katerega namen je bil dvig zaposljivosti ciljne skupine na področju kulture. V okviru projekta, ki je potekal od junija 2013 do konca avgusta 2014, so izvedli številne aktivnosti, usmerjene v ohranjanje kulturne identitete pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in povečevanje njihove socialne vključenosti v slovensko družbo.

»Radi pozabljamo, da je bila Obalno-kraška regija vedno na prepihu različnih kultur. Na velik zvon obešamo večkulturnost in preplet jezikov, vendar se na formalni ravni ta ponos ne zrcali. S projektom smo tako predstavili identitete, ki so v našem prostoru zelo prisotne, vendar manj prepoznane. Zavedamo se, da smo s projektom naredili majhen korak pri uresničevanju potenciala, ki ga obravnavano področje ponuja. Za večje rezultate moramo vsi delati na spoštovanju različnosti, kar je nadgradnja strpnosti in predpogoj za družbeni napredek,« je na novinarski konferenci ob zaključku projekta dejal Borut Jerman, vodja projekta in programski vodja KID PiNA.

KID PiNA, ki je projekt izvajala v partnerstvu z Javnim zavodom MKC Maribor; Hrvatskim kulturno-umetniškim, prosvetnim in športnim društvom »Istra« Piran; Kulturnim društvom Albancev Slovenske Istre Iliria in Akademskim kulturno-umetniškim društvom KOLO iz Kopra, je v prvi fazi kot koordinatorico projekta najprej zaposlila Mirno Buić, ki se s področjem manjšinske problematike ukvarja v okviru doktorskega študija Etnologije, kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani: »V splošnem organizacije pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ težko prepoznajo potencial črpanja sredstev in možnosti zaposlovanja, nimajo dovolj usposobljenega kadra, poleg tega pa se srečujejo z upadom svojih članov, predvsem mladine. Zato smo zaznali potrebo po izvedbi projekta, ki bi jim lahko pomagal pri njihovem delovanju in razvoju.«

kulturni inkubatorwebPrva večja projektna aktivnost sta bili skupaj 300–urni usposabljanji za profila kulturni manager in multimedijski ustvarjalec, ki sta med novembrom 2013 in marcem 2014 potekali pod vodstvom strokovnjakov z različnih področij. 17 udeležencev je tako pridobilo nova znanja in veščine, usklajene z Nacionalno poklicno kvalifikacijo, s katerimi bodo lahko širši javnosti učinkovito predstavljali svojo kulturo, delo in stvaritve.

Trajnostna pridobitev projekta je odprtje Kulturnega inkubatorja, saj bo kot samostojna enota deloval tudi po zaključku projekta. Sedem društev in posameznici, ki so bili vanj vključeni na podlagi javnega razpisa, lahko v okviru prvega prostora v regiji za razvoj lastnih idej aktivnosti in programov na področju kulture koristijo mentorstvo, coaching, infrastrukturno in tehnično pomoč. KID PiNA si s Kulturnim inkubatorjem namreč želi dvigniti kreativne in managerske poteciale, povečati število aktivnosti na področju kulture ter spodbuditi medsebojno mreženje, kar bo pripomoglo k dvigu zavesti o pozitivnem pomenu ohranjanja kulturne dediščine posameznih narodnih skupnosti, tako na strani manjšinskih skupnosti, kot tudi na strani večinskega prebivalstva.

FOTO Borut Jerman vodja projekta in Mirna Buić koordinatorica projekta na novinarski konferenci ob zakjučku projektaSkozi celotno projektno obdobje se je v sklopu cikla mesečnih delavnic, poimenovanih KULTURA PRED INKUBATORJEM, za ciljno skupino in splošno javnost izvedlo tudi 12 izobraževalnih dogodkov, namenjenih predstavitvi dobrih praks, kulturne raznolikosti ter teoretskih in praktičnih nasvetov za kakovostnejše delovanje društev, posameznic in posameznikov.

»Projekt je med drugim doprinesel tudi k trem zaposlitvam mladih oseb, nadaljnjo pot vključenih v različne projektne aktivnosti pa spremljamo in spodbujamo na različne načine,« je ob koncu še dejala Mirna Buić.