Video predstavitve inkubirancev Kulturnega inkubatorja

Kulturno društvo Albancev slovenske Istre Iliria je bilo ustanovljeno leta 1998. Društvo deluje v Republiki Sloveniji na območju slovenske Istre in združuje posameznice in posameznike z namenom razvijanja in udejstvovanja na kulturno-umetniškem področju. Društvo si želi s svojim delovanjem vzpodbujati še posebej poznavanje kulturnega in gospodarskega življenja Republike Kosovo, iskati možnosti za spodbujanje in realizacijo sodelovanja med organizacijami in ustanovami Slovenije in Kosova, posebej na področju kulture, športa in gospodarstva, ter spodbujati prizadevanja posameznikov, ki spodbujajo kulturno, športno in gospodarsko sodelovanje. V okviru društva delujejo literarna, glasbena, dramska, športna in informativna sekcija.

 

 

 

INSPIRA KOMUNIKACIJE: "Sem Tanja A. Nastovski, univ. dipl. komunikologinja, podjetnica, kulturnica, vrtnarica, raziskovalka lepega, popotnica ... Zadnih 14 let delujem na področju oglaševanja, kulture in sociale, kjer s kreativnostjo, komunikativnostjo in družbeno angažiranostjo, predvsem pa se s kombinacijo teh treh »sestavin« trudim premakniti stvari, odnose in življenje v družbi na bolje. V svojih kreativnih rešitvah znotraj projektov se vedno trudim vključiti vsebine, ki osveščajo. Sem ljubiteljica kulture in rada pomagam na projektih, ki promovirajo kakovostne kulturne dogodke, ker menim, da je razvoj kulture pomembno gibalo družbe (JEFF, Kino Otok)."

 

 

 

Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo “Istra” Piran (HKD Istra Piran) je bilo ustanovljeno leta 1998. Gre za prostovoljno združenje fizičnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture, umetnosti, prosvete, športa ter s tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja svojih članov in svojega okolja. Društvo si prizadeva za uspešno negovanje in predstavljanje hrvaške kulturne dediščine in tudi dediščine drugih narodnosti na območju slovenske Istre. Še posebej se zavzema za aktivno sodelovanje z lokalnimi oblastmi, javnimi ustanovami in zavodi ter njihovimi predstavniki v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški na področjih vzgoje, izobraževanja in drugih kulturnih dejavnosti ter športa.

 

 

 

Dijana Harčević Ćatić je magistra zgodovine, ki se znanstevno-raziskovalno ukvarja s percepcijo Bosne in Hercegovine s strani tujcev. “Danes se ali po navadi ali po naključju, splošno, stereotipno gleda in govori o Bosni in Hercegovini ter njeni zgodovini. Torej o vojni in sovraštvu. Včasih se diskurz popestri, ko se nekdo spomni na čevape. Glede na to menim, da je prišel čas za spremembe. S pravilnim znanjem in pravilno intrepretacijo zgodovinskih dogodkov bi lahko storili majhen, a pomemben korak na tej poti. Destereotipizacija Bosne in Hercegovine in njene zgodovine je zame kot znanstvenico in kot navadnega državljana glavna naloga.« Dijana bo v okviru Kulturnega inkubatorja pripravila učbenik za zgodovino Bosne in Hercegovine v bosanskem in slovenskem jeziku.

 

 

 

"Delovanje Makedonskega kulturnega društva »Kočo Racin« – Obala, Koper sega v daljno leto 1991, ko smo se prvič zbrali entuzijasti in se želeli predstaviti lokalni skupnosti s svojo kulturo, tradicijo, običaji in jezikom. Takrat še nismo bili uradno organizirani v samostojno društvo, temveč kot kulturna sekcija pri ZMKD Ljubljana z imenom Kiril i Metodija, Koper. Leta 1992 se nas je zbralo enajst članov v želji po večji aktivnosti in organiziranosti. Prestrukturirali smo se in se preimenovali v MKD »Kočo Racin« - Obala, Koper. Za nas, Makedonce, živeče na Obali, je ustanovitev makedonskega kulturnega društva eden od naših najpomembnejših dosežkov, saj se preko njega izražamo in predstavljamo lokalni skupnosti svojo identiteto, kulturo, tradicijo, zgodovino, folkloro, kulinariko itn. S tem gradimo mostove prijateljstva in krepimo medkulturni dialog. V zadnjih dveh letih smo predvsem najbolj aktivni s predstavitvijo makedonske folklore."  

 

 

Akademsko kulturno-umetniško društvo »KOLO« (Akud KOLO) je prostovoljno in samostojno združenje, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese na področju kulture in s tem prispeva k bogatenju kulturnega življenja v svojem okolju. Društvo izvaja kulturne, umetniške in izobraževalne vsebine ter neguje ljudsko izročilo srbskega in drugih balkanskih narodov, ki živijo na slovenski obali. Aktivnosti društva so usmerjene predvsem k poustvarjanju in predstavljanju bogate kulturne dediščine skozi ljudsko glasbo in ples. Društvo deluje v Kopru od novembra leta 2007.

 

 

 

 

"Kulturno umetniško društvo ERATO smo skupina posameznic, pripadnic narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, ki nas druži ljubezen do plesa, estetike telesenga giba ter možnosti izražanja idej in strasti skozi fizično aktivnost, ki jo plesna umetnost ponuja. Smo tudi društvo z večletno tradicijo, ki nas združuje močna želja po ohranjanju, spodbujanju in širjenju dejavnosti na plesnem in sorodnih ustvarjalnih področjih. Projekt, ki ga bomo v okviru Kulturnega inkubatorja razvile in implementirale, je plesni kampus. Naša vizija je v slovenskem prostoru ustvariti in nuditi prostor ustvarjalnosti, izobraževanja ter kulturnega in umetniškega udejstvovanja na področju plesne in odrske umetnosti ter drugih umetniških zvrsti."

 

 

 

Kulturno društvo Svilena pot deluje v Izoli. Ustanovile so ga pred dvema letoma tri Izolanke, da bi spodbudile in vzdrževale kulturno sožitje v Izoli. Želele so povezati Izolane, ki so prišli z različnih koncev sveta in se tu ustalili. Prvotni namen društva je bil širiti razumevanje in strpnost s spoznavanjem drugih kultur in omogočiti boljšo vključenost v lokalno skupnost. Danes je poleg tega postal osnovni namen pomagati meščanom in drugim brezposelnim, da bi pridobili nova znanja in veščine, v prvi vrsti tisto, kar so znale že generacije pred nami in se zdaj postopoma obuja iz pozabe. Da bi spodbujali multikulturnost, vsako leto nastane prireditev IINTERIZOLA, dogodek, kjer se z besedo, glasbo, oblačili in kulinariko predstavijo narodnosti iz bližnje in daljne okolice.

 

 

 

"Društvo NA KEREH nudi kulturne vsebine za vse družbene skupine v Ankaranu. Organiziramo družabne dogodke, koncerte, silvestrovanje, otroške in druge delavnice. V Ankaranu bi radi uvedli tudi gledališče. Zelo pomembna je za nas tradicionalna Ankaranska Bandima, pomemben projekt pa predstavlja Bar na Študentu, ki je vključen v Kulturni inkubator. Ankaran se je v zadnjih desetletjih spremenil v spalno naselje. Spalno pa zato, ker večji del dogajanja predstavljajo tuji turisti, ki za čas turistične sezone tukaj preživijo svoje počitnice. Vsa ponudba se torej fokusira na poletni del leta in to v večji meri samo za turiste, saj prihajajo iz držav višjega življenjskega standarda. Ta ponudba pa je prebivalcem Ankarana vse prej kot dostopna. Ko je poletja konec, turisti gredo domov in Ankaran postane mesto duhov. Zato smo se v Društvu NA KEREH odločili, da med poletnimi počitnicami ponudimo protiutež, poskrbimo za kakovostno in predvsem dostopno ponudbo družabnih, kulturnih in drugih vsebin lokalnim prebivalcem. Društvo NA KEREH deluje na bazi inkluzivnosti in strpnosti do vseh družbenih skupin in skupnosti."

Podaljšan rok za prijavo na razpis za vključitev v Kulturni inkubator

Objavili smo razpis za vključitev 8 posameznikov ali pravnih oseb v Kulturni inkubator. Njegovi cilji so dvig kreativnih in managerskih potencialov, povečanje števila aktivnosti na področju kulture ter mreženje kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev, kar bo pripomoglo k dvigu zavesti o pozitivnem pomenu ohranjanja, izražanja in rabe kulturne dediščine narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, tako na strani uporabnikov, kakor tudi širšega okolja.

Več o razpisnih pogojih in načinu prijave si lahko preberete v zavihku Inkubator. Rok za prijavo je podaljšan na 27. 3. 2014.

Razpis za vključitev v Kultruni inkubator

Kulturni inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji predstavlja prostor za razvoj lastnih idej, aktivnosti in programov na področju kulture. Cilji Kulturnega inkubatorja so dvig kreativnih in managerskih potencialov, povečanje števila aktivnosti na področju kulture ter mreženje kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev, kar bo pripomoglo k dvigu zavesti o pozitivnem pomenu ohranjanja, izražanja in rabe kulturne dediščine, tako na strani uporabnikov, kakor tudi širšega okolja.

 

Kaj nudi?

Kulturni inkubator nudi svojim uporabnikom mentorstvo in coaching ter infrastrukturno podporo za opravljanje dejavnosti.

Mentorstvo in coaching:

 • mentorstvo in coaching pri razvoju projektne ideje, pripravi poslovnega načrta, pripravi dokumentacije za pridobivanje sredstev;
 • mentorstvo in coaching pri pripravi ustvarjalnih produktov (multimedijskih izdelkov, fotografij, razstav, inštalacij, idr.);
 • mentorstvo pri organizaciji dogodkov;
 • mentorstvo pri vodenju organizacije in/ali projektov ter komuniciranju organizacije.

Infrastrukturna podpora:

 • računalniška in programska oprema za kreativno ustvarjanje (montaža, grafično oblikovanje , snemanje, idr.);
 • izposoja multimedijske opreme (kamere, fotoaparati, snemalniki zvoka, mikrofoni, idr.);
 • pisarniški prostor in skupna infrastruktura.

 

Komu je namenjen?

Kulturni inkubator je namenjen:

 • kulturnim društvom pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ[1];
 • organizacijam, ki skrbijo za kulturno udejstvovanje in/ali vključevanje v družbo pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ;
 • posameznikom in samostojnim ustvarjalcem pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, ki imajo samozaposlitveni potencial;
 • organizacijskim oblikam (društva, zasebni zavodi, d. o. o., s. p., idr.), ki delujejo na področju kulture in promocije kulture narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ.

 

Lokacija in urnik

Sedež Kulturnega inkubatorja je v e-Kavarni PiNA (Kidričeva ulica 43, 6000 Koper).

Dostop za uporabnike bo možen med 8.00 in 22.00, mentorstvo in coaching pa bo potekalo po dogovoru s posameznim uporabnikom glede na tip dejavnosti in projektov.

Začetek in obdobje uporabe Kulturnega inkubatorja

Kulturni inkubator bo izbranim kandidatom nudil podporo do enega leta (z možnostjo podaljšanja). Uporabniki lahko začnejo koristiti usluge inkubatorja z 9. 4. 2014.

 

Prijava

Prijavite se tako, da izpolnete prijavnico (Obrazec 1), ki ji priložite svoj življenjepis ali opis dejavnosti z referencami (v primeru prijave organizacije), Motivacijsko pismo (Obrazec 2), poslovni načrt/ načrt delovanja organizacije/projektno idejo (Obrazec 3).

Prijavnico s prilogami pošljite do vključno 27. 3. 2014 na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

 

Postopek izbora

Izbor osmih kandidatov bo, na podlagi prejetih prijav, opravila tričlanska komisija v sestavi koordinatorice kulturnega inkubatorja, sodelavca/-ke KID PiNA in zunanjega člana/-ice. Po potrebi bodo s kandidati opravljeni razgovori oz. bodo ti pozvani k dodatnim obrazložitvam.

O izboru vas bomo obvestili najkasneje do 3. 4. 2014.

Kandidati, ki ne bodo izbrani, bodo prav tako obveščeni do 3. 4. 2014.

 

Kontakt

Mirna Buić

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

+386 31 256 191

 

Prijavni obrazci:

inkubator_Obrazec1.doc

inkubator_Obrazec2.doc

inkubator_Obrazec3.doc


Narodne skupnosti narodov nekdanje SFRJ so definirane v Deklaraciji RS o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.